Služby

Své služby poskytuji osobně i online. Vyberte si formu setkání, která vám více vyhovuje.

sluzby

Psychoterapie

Psychoterapie vám umožní objevovat vlastní hodnotu a cítit se tak opravdověji a jistěji dnešním složitém světě. Můžete posílit své emoční zdroje a psychické zdraví. I když se to může zdát jako něco intenzivního nebo dokonce děsivého, nemusíte se bát. Terapeut se po celou dobu procesu snaží vytvářet bezpečné a přátelské prostředí, ve kterém můžete svobodně mluvit o svých pocitech a prožitcích. Při terapii si můžete dovolit být těmi lidmi, kterými v nitru jste.

Co můžete získat?

Sebeporozumění.
Nové náhledy na život.
Schopnost zdravě
a autenticky komunikovat.
Zkvalitnění vztahů
(v rodině, v partnerském
vztahu, s okolím).

Koučink

Koučink je proces, který vám pomáhá najít svou osobní vizi a rozvíjí vaši osobnost. Od kouče můžete očekávat podporu a motivaci pro dosahování vašich životních cílů. Bude vám naslouchat, klást otázky a pomáhat nacházet vlastní řešení. Pomůže vám identifikovat překážky, které vám brání dosáhnout vašeho potenciálu. Cílem je dosáhnout většího pocitu uspokojení a naplnění ve vašem životě.

Co můžete získat?

Jasně daný směr
v osobním i profesním životě.
Silnou vnitřní motivaci
ke změně, kterou si přejete.
Jasně definované kroky,
které vedou k cíli.
Odvaha k podnikání.

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství má dvě roviny. První rovinou je sebepoznání: kdo jste, co máte rádi a co vás baví, u čeho vydržíte s nadšením hodiny. Není to o hledání „roboty“, ale o práci, která nás bude naplňovat. Druhou rovinou je praktická část, ve které vás poradce připraví na pohovor, vypiluje s vámi atraktivní životopis nebo projde možnosti hledání vaší vysněné práce.

S čím pomůžu?

Objevit vaše silné stránky.
Jak využít dosavadní
zkušenosti ve svůj prospěch.
Poutavý životopis.
Úspěšný pohovor.
Zvýšení šance na získání
vysněné práce.

Týmový koučink

Vedete tým lidí, kteří spolupracují na společném projektu, ale něco drhne? Chcete je rozpohybovat směrem, který z nich vytýhne maximum?

S čím pomůžu?

Hledání společné
vize a mise.
Efektivní komunikace.
Práce s typologií osobnosti
snadno a rychle.